Kui taju uksed puhtaks teha, paistaks kõik sellisena nagu see on – lõputuna. Inimene on sulgenud ennast koopasse ja vaatab kõiki asju läbi kitsa prao.
William Blake

Mis on transpersonaalne psühhoteraapia?

Transpersonaalne hüpnoteraapia ja psühhoteraapia on tervendav lähenemine, mille sihiks on ühendada inimese füüsilised, emotsionaalsed, mentaalsed ja spirituaalsed aspektid terviklikuks heaoluks.

Mida see tähendab?

Transpersonaalne psühholoogia vaatleb inimest kui tervikut. Lisaks klassikalise psühholoogia valdkondadele peab transpersonaalne lähenemine võrdselt oluliseks ka indiviidi spirituaalset külge, mis annab elule suuna ja kõrgema mõtte. William Blake`i mõtet edasi arendades: transpersonaalse teraapia abil on võimalik koopast välja ronida ja oma vaatevälja oluliselt avardada.

Seansil on kliendil võimalik vaadata oma hetkeprobleemidest sügavamale ja mõista oma terviklikku identiteeti: kes olen mina? Kuhu ma teel olen? Mida ma tahan ja vajan? Mis on mu kõrgemad eesmärgid? Kuidas oma eesmärke saavutada?

Teraapiaseansil aitab terapeut kliendil kogeda ja ära tunda oma isiksuse käitumis-ja reaktsioonimustreid. Terapeut julgustab turvalises õhkkonnas  klienti uurima oma elu erinevaid aspekte – lähedasi suhteid, tööelu ja eneseteostust, identiteeti ja identiteediotsinguid – ning leidma loovaid viise ja vahendeid suurema rahulolu saavutamiseks. Protsessi käigus suhtub terapeut austavalt kliendi tunnetesse ja toetab tema vaba tahet, tema võimet langetada oma elu puudutavaid otsuseid. Sügavam tarkus on meis olemas – vahel on vaja vaid erilist aega ja ruumi selle tarkuse esile toomiseks. 

nikord on inimese kogemused või mälestused ladestunud sügavale alateadvuse kihtidesse ja takistavad edasiminekut. Siis tuleb appi hüpnoteraapia, milles kasutatakse ühe tehnikana hüpnoosi.  Hüpnoositehnikat kasutatakse turvalisel ja kontrollitud moel teadvuseseisundi kergeks muutmiseks. Tegu on leebe transitaolise seisundiga, mille puhul klient on pidevalt teadlik kõigest toimuvast. See  võimaldab ligipääsu mahasurutud tunnetele ja mälestustele. Pärast alateadliku materjaliga kohtumist kogemus integreeritakse: klient analüüsib kogetut ja võib selle käigus leida seoseid oma praeguse eluga ning vabaneda minevikust pärit takistustest.

Teraapiaseanss on koosrändamine ja ühine avastusretk. Transpersonaalses psühhoteraapias on nii kliendi kui terapeudi ärkamisprotsessi aluseks terapeutiline suhe. Terapeut on abistaja, kelle roll on aidata inimesel realiseerida oma arengupotentsiaal.

Teraapiaseansside tulemusena on võimalik arendada sügavamat teadlikkust iseendast, parandada oma suhteid ja tervist ning areneda ka professionaalselt. Teraapiaseansid on mõeldud kõigile, kes soovivad teadlikult tegeleda oma isiksusliku arengu ja kasvuga ning elukvaliteedi parandamisega.