Ainus, mida ühel inimesel on teisele pakkuda, on omaenda olemine, ei rohkem ega vähem. Ram Dass.

 Nõustamine on inimese igapäevaelust väljaspool asuv ruum, kus saab rutiinist eemalduda ja järele mõelda, mida asjade muutmiseks ette võtta. Nõustamise ruum on nagu mull, pelgupaik või emotsionaalselt turvaline koht, millesse inimene võib teatud ajaks siseneda ja vajaduse korral sellesse aeg-ajalt naasta. Nõustamise ruum on ka inimese ja nõustaja suhteruum.

Nõustamine on tegevus, mis toimub kahe inimese vahel sotsiaalses ja interpersonaalses ruumis. Nõustamise eesmärgiks on anda inimesele võimalus mõtiskleda oma elu nende tahkude üle, mis talle on meelehärmi valmistanud.

Nõustamise üks peamisi eesmärke on aidata inimesel aktiveerida isiklikud sotsiaalsed ja kultuurilised ressursid, mida päevakorras oleva probleemiga toimetulekuks on vaja: efektiivne nõustamine aitab inimesel leidlikumaks muutuda.

Abiotsiv inimene on ettevõtlik tegutseja, oma maailma konstrueerija või looja, valikute tegija ja vastutaja. Nõustaja pakub omaltpoolt suhet, mida iseloomustab soov probleemi lahendamiseks koos töötada. Vestlused nõustajaga annavad võimaluse järele mõelda, mis abiotsija elus parasjagu toimumas on, leida strateegiaid, kuidas tulevikus teisiti toimida.